Galerie: Štědrodenní zpívání se sborem Cantica Bohemica