Dívky ze ZŠ U Stadionu se zájmem pozorují svou spolužačku, která technikovi „zanechala stopu“.

Dívky ze ZŠ U Stadionu se zájmem pozorují svou spolužačku, která technikovi „zanechala stopu“.

Zdroj: ich