Geotermální vrt v Litoměřicích.

Autor: Karel Pech