Galerie: České Kopisty - Křešice, I. B třída 2019/2020