Galerie: České Kopisty - Bezděkov, I. B třída 2019/2020