Galerie: Archeolog Vojtěch Peksa

Archeolog Vojtěch Peksa Hrob nalezený u Liběšovic náleží do starší fáze únětické kultury. Dobře rozlišitelný je nejmladší pohřeb ženy uložené ve skrčené poloze na pravém boku. Starší pohřby několika jedinců byly při jejím pohřbu odsunuty do stran. Archeologové objevili u Liběšovic na Podbořansku nejstarší studnu v kraji. Pochází z druhé poloviny 7. století. Archeologové objevili u Liběšovic na Podbořansku nejstarší studnu v kraji. Pochází z druhé poloviny 7. století. Archeologové objevili u Liběšovic na Podbořansku nejstarší studnu v kraji. Pochází z druhé poloviny 7. století. Archeologové objevili u Liběšovic na Podbořansku nejstarší studnu v kraji. Pochází z druhé poloviny 7. století. Archeologové objevili u Liběšovic na Podbořansku nejstarší studnu v kraji. Pochází z druhé poloviny 7. století. Archeologové objevili u Liběšovic na Podbořansku nejstarší studnu v kraji. Pochází z druhé poloviny 7. století. Letecký snímek na lokalitu Liběšovice. Letecký snímek na lokalitu Liběšovice, v dolní části snímku místo výzkumu raně středověké studny. Vícenásobný hrob, který byl na zkoumané lokalitě u Liběšovic objeven jako první. Pohled z deponie ornice na dokončený výzkum u Liběšovic na ploše zkoumané pomocí čtvercové sítě v místě tzv. skladovací části sídliště z mladší až pozdní doby bronzové. Kolmý snímek hrobu s několika nádobami přiloženými jako milodary. Za hlavou ženy byla uložena miska s prolamovanou nožkou. Hrob u Liběšovic, ve kterém byl uložen muž pravděpodobně významnějšího postavení v tehdejší společnosti. Kromě keramických nádob mu byl na horní část dřevěného obložení hrobu přiložen kamenný sekeromlat symbolizující osobu válečníka či náčelníka. Detail hrobu. Pohřbená pravděpodobně patřila k sociálně výše postaveným, neboť jako milodary jí do hrobu byly vloženy tři keramické nádoby, dvě kostěné tzv. berličkovité jehlice přiložené k levé paži, prasečí kopýtko u nohou, a především náhrdelník z perl