Součástí semináře bude i teoretické přezkoušení z Pravidel fotbalu a dalších platných fotbalových norem jako jsou Rozpis soutěží, Soutěžní řád apod. Úspěšné absolvování semináře bude mít vliv na zařazení na listinu okresního přeboru (na listinu bude zařazeno patnáct rozhodčích). Před zahájením semináře bude vybírán účastnický poplatek ve výši 150 korun.

Při semináři budou vyhodnoceny chyby, kterých se rozhodčí dopustili během podzimní části soutěže a zároveň vybírány pokuty podle sazebníku. Účast všech rozhodčích z listiny OFS je bezpodmínečně nutná. Bez absolvování tohoto semináře totiž nebude rozhodčí obsazován k utkáním v jarní části okresních fotbalových soutěží. Rozhodčí, kteří budou řídit utkání místo semináře, budou předáni k potrestání Disciplinární komise OFS za svévolnou delegaci. Účast je třeba potvrdit do 25. ledna 2010.

Rozhodčí, kteří se nemohou zúčastnit v tomto termínu, se mohou dostavit 23. ledna na seminář nových rozhodčích, který se koná na OFS v Litoměřicích. Další informace: Stanislav Svoboda – tel. 724 107 928, e-mail : svost@tiscali.cz.