3. kolo: 4. – 5. 9.: Travčice – Libochovice, Litoměřice B – Žitenice, Roudnice B – Třebenice, Podsedice – Pokratice, Lovosice – Podlusky, Bechlín – Štětí.

4. kolo: 11. – 12. 9.: Podlusky – Bechlín, Pokratice – Lovosice, Třebenice – Podsedice, Žitenice – Roudnice B, Libochovice – Litoměřice B, Milešov – Travčice.

1. kolo: 15. 9. od 17: Milešov – Žitenice, Travčice – Třebenice, Litoměřice B – Pokratice, Roudnice B – Podlusky, Podsedice – Štětí, Lovosice – Bechlín.

5. kolo: 18. – 19. 9.: Litoměřice B – Milešov, Roudnice B – Libochovice, Podsedice – Žitenice, Lovosice – Třebenice, Bechlín – Pokratice, Štětí – Podlusky.

6. kolo: 25. – 26. 9.: Pokratice – Štětí, Třebenice – Bechlín, Žitenice – Lovosice, Libochovice – Podsedice, Milešov – Roudnice B, Travčice – Litoměřice B.

2. kolo: 28. 9. od 10: Štětí – Lovosice, Podlusky – Podsedice, Pokratice – Roudnice B, Třebenice – Litoměřice B, Žitenice – Travčice, Libochovice – Milešov.

7. kolo: 2. – 3. 10.: Roudnice B – Travčice, Podsedice – Milešov, Lovosice – Libochovice, Bechlín – Žitenice, Štětí – Třebenice, Podlusky – Pokratice.

8. kolo: 9. – 10. 10.: Třebenice – Podlusky, Žitenice – Štětí, Libochovice – Bechlín, Milešov – Lovosice, Travčice – Podsedice, Litoměřice B – Roudnice B.

9. kolo: 16. – 17. 10.: Podsedice – Litoměřice B, Lovosice – Travčice, Bechlín – Milešov, Štětí – Libochovice, Podlusky – Žitenice, Pokratice – Třebenice.

10. kolo: 23. – 24. 10.: Žitenice – Pokratice, Libochovice – Podlusky, Milešov – Štětí, Travčice – Bechlín, Litoměřice B – Lovosice, Roudnice B – Podsedice.

11. kolo: 30. – 31. 10.: Lovosice – Roudnice B, Bechlín – Litoměřice B, Štětí – Travčice, Podlusky – Milešov, Pokratice – Libochovice, Třebenice – Žitenice.

12. kolo: 6. – 7. 11.: Libochovice – Třebenice, Milešov – Pokratice, Travčice – Podlusky, Litoměřice B – Štětí, Roudnice B – Bechlín, Podsedice – Lovosice.

13. kolo: 13. – 14. 11.: Bechlín – Podsedice, Štětí – Roudnice B, Podlusky – Litoměřice B, Pokratice – Travčice, Třebenice – Milešov, Žitenice – Libochovice.

Úřední hrací den – sobota od 10 hodin. Výjimky: Milešov (neděle úř.), Travčice (sobota 13), Litoměřice B (neděle 14), Roudnice B (hlášenky), Lovosice (neděle úř.), Štětí (sobota 13), Pokratice (hlášenky), Žitenice (neděle 9).