Součástí semináře bude školení Pravidel fotbalu a dalších platných fotbalových norem jako jsou Rozpis soutěží, Soutěžní řád apod.

Před zahájením semináře bude vybírán účastnický poplatek ve výši 200 korun.

Každý zájemce o funkci rozhodčího si s sebou přinese psací potřeby, Pravidla fotbalu platná od 1. 7. 2009, fotografii na průkaz rozhodčího (3,5x4,5 cm – stejné jako na jiné doklady) a výpis z trestního rejstříku (možno dodat dodatečně).

Cena průkazu rozhodčího byla FAČR stanovena na 100 korun, které budou uhrazeny při převzetí průkazu. Další informace na tel. 724 107 928, svost@tiscali.cz.