Ze strany FAČR a Národní sportovní agentury jsou podporována finančně i metodicky při vzdělávání trenérů, které vychází ze strategického plánu a filozofie FAČR. 

"Zisk Sportovního střediska mládeže je odměnou nejen pro náš SK, ale také pro všechny spolupracující kluby z regionu. Zároveň musíme poděkovat i rodičům, kteří naší cestě věří a svěřují nám děti do péče," uvedl spokojený předseda SK Roudnice Petr Týma.