Součástí semináře bude i teoretické přezkoušení z Pravidel fotbalu a dalších platných fotbalových norem jako jsou Rozpis soutěží, Soutěžní řád apod. Úspěšné absolvování semináře bude mít vliv na zařazení na listinu okresního přeboru (na listinu bude zařazeno patnáct rozhodčích).
Před zahájením semináře bude vybírán účastnický poplatek ve výši 150 korun. Rozhodčí, kteří budou chtít zasílat obsazení, uhradí poštovné ve výši 50 korun.

Při semináři budou vyhodnoceny chyby, kterých se rozhodčí dopustili během podzimní části soutěže a zároveň vybírány pokuty dle sazebníku. Pokuty musí být zaplaceny do konce srpna. Dále rozhodčí obdrží Rozpis soutěží a odsazení na první tři kola.

Účast všech rozhodčích z listiny OFS je bezpodmínečně nutná. Bez absolvování semináře nebude rozhodčí obsazován k utkáním v podzimní části okresních fotbalových soutěží. Rozhodčí, kteří budou řídit utkání místo semináře, budou předáni k potrestání DK za svévolnou delegaci. Účast by měli sudí potvrdit do 4. srpna.

Rozhodčí, kteří se nemohou zúčastnit v tomto termínu a řádně se omluví, budou pozváni na náhradní seminář ve všední den. Termín bude upřesněn. Každý rozhodčí si vezme s sebou psací potřeby a průkaz rozhodčího.

Podrobnější informace na mob. telefonu 724 107 928, svost@tiscali.cz.