Cílovými skupinami, pro které azylový dům funguje, jsou sociálně ohrožené osoby, společensky těžko přizpůsobiví, především bezdomovci a osoby vracející se z výkonu trestu. Azylový dům poskytuje například nocleh nebo možnost přípravy vlastní stravy. Sídlí v ulici Marie Pomocné, nedaleko vlakového a autobusového nádraží. Azylový dům poskytuje také například psychosociální a sociálně právní poradenství pro ubytované i docházející.