„S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy znemožňující uskutečnění zasedání valné hromady rozhodl Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice na svém jednání tak, že se termín zasedání odkládá. O náhradním termínu konání VH bude VV OFS Litoměřice informovat členské kluby oznámením na úřední desce v souladu se stanovami OFS," stojí v Rozhodnutí o odložení valné hromady.

Plánovaná valná hromada má celkem 17 bodů, o kterých se bude jednat. Účastníci budou volit předsedu, členy výkonného výboru a revizní komise.