V Čížkovících na Litoměřicku se hraje třetí třída, po podzimní části byla Viktorie na klidném sedmém místě. Jarní polovina se vinou pandemie nového typu koronaviru v amatérských soutěžích vůbec nerozehrála. Čížkovičtí využili neočekávané pauzy k drobným úpravám sportovního areálu.

K prvním změnám došlo už v minulém roce, kdy proběhlo přesunutí střídaček na druhou stranu hřiště, aby nepřekážely divákům ve výhledu na hrací plochu. „Na hřišti nám chyběl nějaký znak nebo nápis, který by zdůrazňoval, kdo je tu domácí. Napadlo nás, že bychom k tomuto účelu mohli využít střídačky, na které je vidět i z místní komunikace,“ sdělil člen výkonného výboru FK Viktore Čížkovice Jan Bareš.

Na samém začátku bylo hned několik návrhů, jak celou záležitost pojmout. Docházelo k rozporům, zda na střídačky umístit původní znak nebo vlajku oddílu. „Nechtěli jsme moc zasahovat do původního znaku. Došlo jen k malým změnám, zesvětlili jsme modrou barvu, vylepšili design fotbalového míče a vložili rok založení klubu,“ odhalil Bareš.

Na zadní straně domácí střídačky je tedy velké logo klubu, tu hostující zdobí velký nápis FK Viktorie Čížkovice. Na první pohled by se mohlo zdát, že střídačka hostujícího klubu je zkrášlená sprejem nebo štětcem. Realita je však výrazně odlišná. „Jedná se o řezanou grafiku, která se používá například na polepy aut nebo obchodních výloh,“ objasnil zástupce oddílu. Mezi hlavní výhody této metody patří velká odolnost vůči slunci a dešti.

Ve fotbalovém areálu také přibyla nová místa, na která si mohou diváci sednout. Díky přesunutí střídaček na druhou stranu se uvolnil prostor, pro který našli čížkovičtí fotbalisté nové využití. Vytvořili nové lavičky, které tak poskytují místa k sezení. „Na některé zápasy přišlo více diváků, takže si všichni nemohli sednout. To se nyní změní,“ doplnil Bareš. Lavičky jsou natřené modrobíle, takže korespondují s klubovými barvami.

Drobnými změnami prochází fotbalový areál v Čížkovicích průběžně. Ovšem nejvýraznějších úprav se dočkalo hřiště až nyní. Za poslední dva měsíce se stihlo více prací, protože hřiště nebylo v obvyklém provozu. „Byli jsme bez tréninkového a zápasového vytížení, tak jsme volný čas využili k úpravám našeho areálu,“ řekl Bareš.

Většinu prací si udělali fotbalisté a členové vedení sami za pomoci sponzorů a dalších partnerů. „Děkujeme všem sponzorům, bez jejich pomoci bychom tyto změny v našem areálu udělat nemohli,“ doplnil na závěr Jan Bareš.

Fotbal v Čížkovicích:
Historická zmínka o prvním založeném klubu v obci Čížkovice pochází z roku 1930, kdy byl založen německý tým, ve kterém hráli Němci s Čechy a nesl název Deutscher Sportklub. O dva roky později se český klub osamostatnil a zaregistroval se pod názvem Sportovní Klub Viktorie Čížkovice a svou činnost nepřerušeně provozuje dodnes.