Oba získali svou funkci v červnu, kdy bylo voleno nové vedení roudnického klubu. Martin Mulač začal téměř ihned prosazovat novou koncepci klubu, která měla mimo jiné přivést do Roudnice trenéry ze Španělska.

To se ovšem postupně nelíbilo nejen stávajícímu trenérskému úseku, ale postupně ani rodičům mládežníků hrajících pod hlavičkou SK, a nakonec ani samotnému vedení klubu. To ho proto na zasedání výkonného výboru 20., respektive 21. července, odvolalo.