Hladina řeky Jihlavy vystoupala tehdy vysoko nad třetí povodňový stupeň. Měřící zařízení v Poušově zaznamenalo 22. května 1985 výšku hladiny 448 cm. Pro srovnání, běžně je v řece v tomto místě osmdesát centimetrů vody.

Židovská čtvrť nebyla v té době před povodněmi nijak chráněna. Když stoupla hladina v přilehlé řece, voda se do ulic dostala z kanalizace, která neměla v té době zpětné klapky.

Dnes lokalitu s památkami UNESCO před velkou vodou chrání protipovodňové zdi. S pomocí mobilních zábran se dají zvýšit a měly by obstát před stoletou povodní.