O verdiktu ministerstva kultury informoval v tiskové zprávě Liberecký kraj, který žádost podával. Proces zápisu byl nezvykle rychlý, trval jen několik měsíců. Například zápis stanice Martinice v Krkonoších trval přes tři roky.

„Nádraží na kopečku k Chotyni prostě patří a zaslouží si lepší osud než demolici,“ prohlásil hejtman Martin Půta. „Jsem šťastná. Mám obrovskou radost z toho, že vše, co jsme kolem snah o záchranu dělali, nebylo nadarmo. Proti rozhodnutí může Správa železnic podat rozklad, takže vyhráno ještě není. Ale věřím, že je to na dobré cestě,“ řekla starostka Chotyně Jana Mlejnecká. Správa železnic v minulosti nebyla s rozklady proti zápisům do památkové ochrany příliš úspěšná, letos například ministerstvo zamítlo rozklad proti ochraně vyšehradského železničního mostu v Praze.

Toalety na nádraží České Budějovic jsou stále s výběrčím.
Konec klíčů v pokladně. Desítky nádražních WC dostanou turnikety

Obec chce v budově secesní stavby na trati Liberec – Hrádek nad Nisou – Žitava – Rybniště zřídit skautskou klubovnu. „Naši skauti potřebují pořádné zázemí, které dosud nemají. Věřím, že Správa železnic se o budovu dobře postará. Ze strany obce navíc stále platí to, co jsme vždy prohlašovali: že jsme ochotni kdykoliv a s čímkoliv pomoci,“ dodala starostka.

Historicky cenný objekt 

Chotyňské nádraží není několik desítek let obsazeno personálem. Správa železnic přišla proto s nápadem, že ho zbourá a nahradí přístřeškem.

„Tvrzení, že je v rámci rekonstrukce nutno zbourat historicky cenný objekt, aby na stejném místě mohl být postaven pouze přístřešek pro cestující, je dle názoru ministerstva kultury neakceptovatelné, a to nejen z hlediska památkové péče, ale také z pohledu cestujících, kterým by takováto „modernizace“ přinesla místo očekávaného zlepšení cestovního komfortu naopak jeho velké snížení. Námitka, že nádražní budova, pokud bude opravena v původním stylu a prohlášena za kulturní památku, nebude využívána, je dle názoru ministerstva kultury, vzhledem k velkému zájmu obce a kraje o její využití, zcela neopodstatněná,“ píše se v textu rozhodnutí ministerstva kultury.

Nádraží v Chotyni
Proti demolici nádraží v Chotyni vznikla petice. O budovu projevila zájem obec

Správa železnic ve vyjádření pro ČTK uvedla, že si rozhodnutí prostuduje a zváží, zda podá rozklad.

Na záchranu nádraží vznikla petice, podepsalo ji přes tisíc lidí. Nádraží situované na svahu nad obcí je oficiálně už jen zastávkou, personál odsud zmizel před čtvrt stoletím. „Apelujeme na Správu železnic, aby nedopustila ani částečnou demolici unikátní budovy, která má potenciál stát se reprezentativní ozdobou zdejšího regionu, a žádáme zachování nádražní budovy v původním rozsahu. Demolice by byla krokem v mnoha ohledech nelogickým a bohužel nevratným,“ uvedla v petici její autorka Michala Marková.

Správa železnic nemluvila oficiálně nikdy o demolici, ale „redukci zděné části objektu“. Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové je objekt vybudován v exponovaném místě na vysokém náspu blízko provozované koleje celostátní dráhy s absencí klíčových inženýrských sítí s významným omezením jiného využití objektu.

Nádraží v Chotyni
FOTO: Lidé v Chotyni brání demolici nádraží. Zázemí by v něm mohli najít skauti

„Nicméně Správa železnic, státní organizace si je vědoma současného vnímání objektu veřejností a bude i nadále ve svých dalších krocích postupovat s maximální citlivostí a ve spolupráci se zástupci obce,“ řekla letos v únoru mluvčí Nela Friebová. Letos v létě po oznámení zahájení řízení o prohlášení kulturní památkou uvedla, že pozastaví až do jeho ukončení veškeré kroky směřující k opravě objektu v Chotyni. „Ve shodě s památkáři provede pouze nezbytné udržovací práce a zajištění objektu před nepovoleným vniknutím,“ dodala.