Kompetentní zástupci zdejší radnice odpovídali na dotazy čtenářů a šéfredaktora litoměřického Deníku Iva Chrásteckého.

Problematika odpadů, třídění a nakládání s nimi totiž jasně vyplynula jako jedno z nejvážnějších témat, které „pálí“ Litoměřičany.

„Vadí mi, že pracovníci, kteří mají na starost úklid psích exkrementů, jdou klidně po ulici, vybavují se a neuklízejí to, co mají uklízet,“ zlobila se jedna ze čtenářek.

„Touto záležitostí se zabýváme. Oba pracovníci budou chodit každý v jiné lokalitě. Pokud by se vyskytly potíže, budu rád, když nám občané zavolají a my vše vyřešíme,“ vysvětloval Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí litoměřického městského úřadu.

Další ze čtenářek trápil nepořádek v souvislosti s rozmočenými kartony na křižovatce ulic Křižíkova a Palachova.

„Skládají sem krabice z blízkého obchodu, když zaprší, tak je nepořádek po celé ulici,“ napsala Deníku čtenářka, která si nepřála uvést své jméno.

Podle Pavla Gryndlera se problematikou odklízení těchto odpadů zabývá soukromá společnost. „Zjistíme situaci a pokusíme se vše vyřešit tak, aby k tomu nedocházelo,“ přislíbil.

Dalším z témat byla problematika třídění a především pak zpracování vytříděných odpadů. Z exkluzivního průzkumu, který pro LD vypracovali studenti 3. A a 2. A Soukromé střední školy 1. KŠPA v Litoměřicích jasně vyplynulo, že většina lidí neví, jak je vytříděný odpad dále zpracováván.

„To mě překvapilo, snažíme se tyto informace maximálně šířit. Plastové obaly jsou tříděny v Prosmykách, následně zpracovány znovu na plasty.

Podobné je to se sklem, ze kterého ve sklárnách vyrábějí nové výrobky. Odevzdaný papír je zpracováván v papírnách na několik typů nového papíru.Žádný odevzdaný vytříděný odpad tedy nekončí na skládkách a podobně,“ zopakoval Pavel Gryndler.