Prvním výstupem projektu je zcela nový výukový program pro první stupeň ZŠ. Program tvořili mladí zastupitelé pod vedením pracovníků Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice. Jeho cílem je přimět děti zamyslet se nad vyváženým jídelníčkem a souvislostmi výroby potravin, a to hravou a jednoduchou formou. I přes mnohá koronavirová omezení se mladým zastupitelům podařilo program úspěšně předvést ve 3. a 4. třídě ZŠ Ploskovice a další školy budou následovat po rozvolnění opatření.

Druhá část projektu byla věnována tvorbě videoklipů na různá témata spojená s jídlem. Hlavními aktéry se opět stali členové Zastupitelstva mládeže. Videa jsou dostupná na www.sever.lt. Projekt byl spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zastupitelstvo mládeže Litoměřice je dlouhodobě podporováno Zdravým městem Litoměřice.

Miloš Fejfárek, Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice