Řada z vás nám ale v poslední době projevuje obrovskou vlnu podpory, které si neskutečně vážíme a věříme, že vše společnými silami zvládneme!

Naši skvělí zaměstnanci pokračují v práci dál. Intenzivně pracujeme na strategii podzimních akcí, vymýšlíme návrhy jednotlivých expozic, sestavujeme doprovodné aktivity, připravujeme koncepci rozvržení výstavní plochy a udržujeme areál tak, aby se vám na podzim ještě více líbil.

Věřím, že tuto těžkou dobu díky vaší silné podpoře přečkáme a budeme se moc s vámi potkat na podzimních akcích!

Za celý tým Zahrady Čech

Michaela Mokrá, ředitelka