Sčítání se může zúčastnit úplně každý bez předchozích zkušeností a nutnosti se předem registrovat. Kdykoliv od pátku do neděle si stačí vyhradit hodinu času, během které budou lidé sledovat své krmítko a výsledky vloží do formuláře na ptacihodinka.cz.

Jak na sčítání:
- Sčítat je snadné! Vybereme si vhodné místo k pozorování – nejlépe krmítko s pestrou nabídkou potravy. Kdykoliv v průběhu 6.–8. ledna 2023 sčítáme ptáky po dobu jedné hodiny.
- U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po chvíli už jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku.
- Počítáme všechny ptáky – nejen na krmítku, ale i ptáky v okolí nebo přeletující.
- Po dobu sčítání zůstáváme na jednom místě – nesčítáme na procházce.

Pokud se stane, že druh neurčíme, nevadí a toto pozorování vložíme jako „neznámý druh“. Je zcela v pořádku přiznat, že nějaký druh nepoznám, než riskovat, že jej určím špatně,“ říká koordinátor Ptačí hodinky Ondřej Belfín z ČSO.

Sčítání není soutěž, ale vědecký výzkum. Určitě nám pošlete své výsledky, i kdybyste během své hodinky spatřili jen málo ptáků, nebo dokonce žádné. Jenom díky tomu se dozvíme, kde ptáci chybí.

Kam pošlu svá pozorování?
Údaje je možné zadávat online na stránkách ptacihodinka.birdlife.cz. Při sčítání můžete výsledky také zapisovat do papírových formulářů a následně přepsat do online formuláře.Výsledky odešlete nejpozději do 15. ledna 2023.

Co je ptačí hodinka?
Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností

Více informací na www.birdlife.cz.

Za zaslání článku děkujeme Ditě Hořáková z propagace Ptačí hodinky