V Českých Kopistech u Terezína se již po několik let konají mezinárodní dobrovolnické projekty, neboli workcampy. Práce zahrnují převážně jednoduché zemědělské činnosti, jako je pletí, okopávání, sklizeň, příprava zeleniny k přepravě a následnému prodeji či dodávání do Prahy a okolních regionů v rámci projektů komunitou podporovaného zemědělství.

Kromě zeleniny se zde pěstují lékařské bylinky, které dobrovolníci také pomáhají sesbírat.

Účastníci z celé Evropy sem přijíždějí, aby se seznámili s ekologickým zemědělstvím, procvičili se v angličtině a navázali kontakt s ostatními dobrovolníky. Pro mnohé z nich se jedná o první výjezd z domovské země bez rodičů. V rámci vzdělávacích aktivit se mohou naučit péct chléb nebo se více dozvědět o životě v komunitě Camphillu. Budou se moci vypravit do okolí poznávat krásy regionu či navštívit památník v Terezíně. Dobrovolníci mohou také využít možnosti koupání v nedaleké řece či strávit čas se zvířaty, která se na farmě chovají.

Europoslanci debatovali na Zahradě Čech o budoucnosti českého ovoce a zeleniny
Europoslanci debatovali na Zahradě Čech o budoucnosti českého ovoce a zeleniny

Svobodný statek na soutoku je nezisková organizace spadající pod komunitní hnutí Camphill. Toto společenství poskytuje prostor pro lidi s i bez speciálních potřeb, kteří zde společně žijí a pracují. Hnutí, působící již od roku 2012, podporuje význam biodynamického zemědělství a úlohu zemědělců v dnešním světě. Farmu a krajinu považuje za jeden živý organismus, o který je třeba se odpovědně starat. Svobodný statek prodává zeleninu, kterou produkuje, ale zisk není jejich hlavním cílem. Snaží se rozvíjet spolupráci s ostatními zemědělci a vytvářet přímé vztahy s jednotlivými spotřebiteli pomocí konceptu komunitního zemědělství.

Nezisková organizace INEX - Sdružení dobrovolných aktivit se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá od svého vzniku v roce 1991. Ve spolupráci s místními partnery je na letošní sezónu naplánováno 35 workcampů, krátkodobých mezinárodních dobrovolnických projektů, po celém území České republiky. Zastoupeny jsou projekty z oblasti ekologie, pomoci místním komunitám nebo obnovy kulturně-historických památek. Na workcampy do Česka každoročně přijíždí přibližně 300 zahraničních dobrovolníků z celého světa. INEX zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty do zahraničí.

Workcamp je realizován v rámci programu Evropský sbor solidarity (European Solidarity Corps, ESC) a je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Kateřina Kortanová
INEX-SDA