Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zahájí ve čtvrtek 2. listopadu dvě významné akce své zimní sezony. V hlavní výstavní budově představí výstavou nazvanou Jan Knap – Betlém je vážná věc výběr z obrazů a kreseb výjimečného současného českého malíře a brilantního ilustrátora inspirovaných příběhem Svaté rodiny, v Diecézním muzeu v Litoměřicích souběžně zpřístupní intervenci jeho maleb s náboženskými motivy do stálé expozice tohoto jediného regionálního církevního muzea.

Jak výstava, tak intervence budou veřejnosti přístupné od 3. listopadu do 28. ledna. Otevírací doba: st–ne 10–17 hodin.

Podstatnou část letošní zimní výstavní sezony prožije Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích obklopena dílem výjimečného malíře a brilantního ilustrátora Jana Knapa.

Mapa ukazuje místo, které není určené k parkování.
Pozor na parkování u litoměřické nemocnice. Senior tam dostal pokutu

„Příběh výstavy Betlém je vážná věc začal před dvěma lety, kdy Jan Knap na mou prosbu přislíbil vytvořit pro litoměřickou galerii betlém. Vymalovat takový příběh není snadné. Zvláště ujme-li se úkolu malíř, pro nějž tím nejdůležitějším je vytvořit zajímavý, poutavý obraz, jímž by diváka především pohladil. Protože správný obraz je pro něj jen ten, který rozproudí vnitřní život nejen v něm, ale i v nás, obraz, který 'probudí v člověku tajemství',“ přibližuje ředitelka galerie Dana Veselská.

Jan Knap je výjimečný umělec. Nejen proto, že je jediným z našich malířů, kteří o sobě mohou říct, že čistit štětce je učil sám Gerhard Richter. Nebo proto, že první vlastní výstavu měl až v 35 letech, že studoval teologii v Římě a než se v roce 1992 vrátil zpátky do Plané, do Česka, prošel od roku 1968 půl světa a vystavoval v nejrenomovanějších soukromých galeriích v USA, Německu či Itálii. Jan Knap je výjimečný pečlivou, až staromilskou výtvarnou technikou a svědomitě promyšlenou koncepcí svých obrazů. Především však diváka zaujme svým mimořádným uměním vytvářet díla, která v nás vyvolávají řadu asociací a myšlenek na něco nám obecně známého, „hluboce zakořeněného v naší mysli.“

Sbor SDH Přestavlky oslavil 120 let existence
SDH Přestavlky má 120 let od založení sboru. Hasiči uspořádali oslavu

Kromě výstav v hlavní výstavní budově a v Diecézním muzeu v Litoměřicích vystaví Severočeská galerie od 7. prosince ve svém Muzeu insitního umění také ručně malovaný betlém Jana Knapa, doplněný od 6. ledna 2024 o tříkrálovou scénu.

Barbora Klipcová