Název výstavy Without You předurčil nový ready-made Davida Možného, vznášející se pod klenbou roudnické galerie. Jde o banální předmět kancelářského inventáře. Pokud však tiskárna „levituje“, popírá gravitaci i svou dosavadní „neviditelnost“. „Navíc jako by tato odosobněná věc dokázala bez lidského přičinění oživnout. Stále pracuje, neboť v pravidelných intervalech vypouští do vzduchu list papíru s časovým záznamem svého tiskového úkonu,“ přibližuje artefakt, definitivně dotvořený až na místě, kurátorka výstavy Magdalena Deverová.

Díla Davida Možného 
budou v roudnické galerii
k vidění od 23. února
do 26. května.

Dalším ohniskem instalace je objekt Lowdown, nazvaný podle stejnojmenné skladby Iggyho Popa. Jeho základem se staly kovové sedačky z letištní haly. Běžný mobiliář letiště se znepokojivě utápí v „tekuté“ podlaze uprostřed výstavního sálu. Zanořování odkazuje k nízkosti, podlosti či úpadku. Slovy autora: „zrcadlí stav, kdy se věci nevyvíjejí tak, jak jsme si představovali.“

Oba objekty spolu s dalšími vystavenými pracemi provází téma vykolejené reality. Autor pracuje s hotovými předměty, které zbavuje původního prostředí. Fascinují jej anonymní zóny, jakési mnohdy bezútěšné městské „neprostory“, v nichž jedinec zůstává osamělý. Lidé v nich sociálně nežijí, a přesto tam tráví velkou část života: supermarket, kancelářský open-space, parkoviště, čekárna či letiště.

David Možný, Sleepless, objekt 2024, kancelářský inventářDavid Možný, Sleepless, objekt 2024, kancelářský inventářZdroj: se svolením Galerie Roudnice

Nový kontext Možného ready-madu je přitom nečekaně intenzivní. Banální situaci nahlodá nejistota, přinášející smíšené pocity nebo dokonce vyhrocené smyslové zážitky.

David Možný, ačkoli věkově vzdálený od nastupující generace umělců, „nepřestává udivovat čerstvostí pohledů a aktuálními tématy. Přesto však, a to je nutné zdůraznit, okázalost a působivost jeho děl nepřehlušují hloubku a klíčová sdělení,“ uzavírá kurátorka roudnické výstavy.

David Možný (*1963)
pochází z Brna, kde žije a pracuje. Do roku 2000 se věnoval abstraktní a procesuální kresbě tuší a uhlem, paralelně sledoval elektronickou hudební scénu. Posléze začal pracovat s počítačovými softwary, osvojil si 3D animaci a zaměřil se na digitálně procesovaná videa. V roce 2015 dokončil svou první prostorovou instalaci. Od té doby toto médium v jeho tvorbě převládá.

Lucie Švec Kabrlová
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem