V roce 2019 bylo v Ústeckém kraji zásobováno vodou z vodovodů celkem 804 tisíc obyvatel, tj. o 2,4 tisíc více než v roce předchozím. Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu byl o 0,3 % vyšší než v předchozím roce a představoval 98 %. V porovnání s ostatními kraji byl podíl obyvatel zásobovaných vodou v kraji čtvrtý nejvyšší. Celorepublikový průměr (94,6 %) kraj překročil o více než 3 procentní body.

Z dlouhodobého pohledu neustále stoupá cena vody. V Ústeckém kraji se od roku 2005 cena vody zvýšila o více než tři čtvrtiny - z 24,70 Kč na 44,20 Kč za m3.

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci v kraji zůstal zhruba na stejné úrovni a představoval 83,5 %. Celkový počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci v kraji dosáhl více než 685 tisíc, z toho 99,4 % bylo napojeno na čistírnu odpadních vod.

Cena stočného čili průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod dosáhla v roce 2019 hodnoty 41,80 Kč za m3. Od roku 2008 je druhá nejvyšší po Libereckém kraji.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách http://www.ustinadlabem.czso.cz/

Roman Bechtold - ředitel Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem