V souvislosti s karanténními opatřeními kvůli nemoci covid-19 se však připomínka nemůže konat ve veřejném prostoru. Jelikož je datum konání akce navázáno na historické datum, nelze připomínku přesunout na později. Proto jsme se rozhodli k odvážnému kroku a připomínku nevinných obětí rasového pronásledování za druhé světové války přesunout do virtuálního prostoru na internetu a sociálních sítích.

 Tématem 15. ročníku akce Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa je identita - našich měst a obcí, komunit i nás samých, vše co ji tvoří a ovlivňuje. „Připomínková akce Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha šoa se za patnáct let, kdy ji pořádáme, stala součástí identity naší organizace – Institutu Terezínské iniciativy. Když za námi v roce 2005 přišli zástupci České unie židovské mládeže s nápadem, pořádat Jom ha-šoa ve veřejném prostoru v Praze, nenapadlo nás, do jaké míry se rozšíří! Z Pražského náměstí Míru do 28 měst po cel České republice. Byla také období, kdy jsme o jejím pořádání zapochybovali, ale nikdy jsme to nevzdali. A neděláme to ani letos, kdy se odehraje v nečekaných podmínkách, a proto v úplně jiné formě, než jsme byli léta zvyklí,“ popisuje novou situaci Tereza Štěpková, ředitelka Institutu Terezínské iniciativy.

 Jádrem akce zůstává maraton čtení jmen, tentokrát ve virtuálním prostoru, do kterého se mohou připojit předem přihlášení zájemci o čtení a 21. dubna 2020 od 14 do 17 hodin přečíst jména a stručné osudy obětí holocaustu právě tam, kde se nachází. Živé čtení bude možné sledovat na stránkách Institutu Terezínské iniciativy, kam bude přenášeno. I mimo tento čas bude možné se připojit ke čtení na sociálních sítích – stačí nahrát krátké video, na kterém přečte několik vybraných jmen obětí holocaustu s jejich stručnými osudy, a umístit toto video na sociální sítě s hastagem #ctujmenanajomhasoa či dát jinak najevo, že se ke čtení jmen připojil. Veškeré informace a způsoby, jak se ke čtení přidat, najdou zájemci na stránkách www.terezinstudies.cz nebo na www.facebook.com/jomhasoa. Informační brožura, kterou každý rok dostávají lidé, kteří přicházejí číst jména na náměstí českých měst, bude letos vydána v on-line podobě a každý si ji bude moci stáhnout na stránkách Institutu Terezínské iniciativy.

 Celá akce se koná pod záštitou J. E. Daniela Merona, velvyslance státu Izrael v České republice. V Teplicích Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa pořádá druhým rokem spolek Ulpan Teplice pod záštitou Statutárního města Teplice.

Tereza Štěpková, Institut Terezínské iniciativy
Robert Appel, spolek Ulpan Teplice