Hlavním cílem kontaktního bodu je poskytování služeb a podpory startupům a malým a středním firmám. Spojují se zde regionální služby spolu s národními poskytovali podpory MSP jakou jsou agentury CzechTrade, CzechInvest a Technologická agentura České republiky. 

Podnikatelský kontaktní bod Ústeckého kraje sídlí na adrese: Ústí nad Labem, Velká hradební 2800/54. Na této adrese pak najdete všechny aktéry – ICUK, Czechinvest, CzechTrade a TA ČR.

Inovační centrum Ústeckého kraje