V poslední červnové pondělí se kreativci z celého kraje, náměstek hejtmana Jiří Řehák, zástupkyně Inovačního centra ÚK, ústecké pobočky CzechInvest nebo místní univerzity sešli v ústeckém Veřejném sále Hraničář, aby dohodli podrobnosti fungování vznikající tvůrčí sítě.

„Nevytváříme žádný umělý eurodotační projekt, ale vycházíme z potenciálu místních kulturních spolků, kreativních firem a tvůrčích talentů. Kulturní a kreativní odvětví už dlouhá léta pozitivně proměňují image průmyslových regionů v Evropě a pokud jde o HDP, tak mají přinejmenším stejný ekonomický přínos jako tradiční průmysl. Pokud chceme udržet v kraji mladé lidi, je třeba dát jim příležitost k seberealizaci. Všichni mluví o nutnosti investic do lidí namísto do betonu, a tohle je přesně ten případ kdy se počáteční podpora do aktivit místních talentů může kraji mnohonásobně vrátit,“ vysvětli Jiří Řehák, hejtmanův náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch.

„Čeká nás teď rok poctivých příprav a plánovacích setkání napříč celým krajem, abychom přesně zmapovali potřeby tvůrčího sektoru a určili náplň práce kreativní spotů od Varnsdorfu po Kadaň a Louny. Budeme se inspirovat v zahraničí, neboť podpora podnikání v tvůrčích odvětvích a kultuře je byla základem proměny severu Anglie, Porúří nebo uhelného východu Francie,“ řekl ředitel Veřejného sálu Hraničář, spolku, který celou kulturní síť zaštiťuje.

„Transformační potenciál tvořivosti si uvědomujeme nejen v CzechInvestu, kde se kreativitou v podnikání už pár let zabýváme. Ministerstvo kultury nedávno zřídilo odbor pro kulturní a kreativní odvětví a připravilo národní strategii pro rozvoj a podporu kreativní  ekonomiky. Těší mě, že právě v Ústecký kraj je mezi prvními, kdo se rozhodl zařadit kreativitu mezi hlavní nástroje transformace,“ uvedla Alena Hájková, ředitelka ústecké regionální pobočky vládní agentury CzechInvest.

„Jak uvádíme na webu kreativni.uk, kreativitu nelze vyčerpat a čím více ji používáte, tím více jí máte. Byla by chyba tenhle jedinečný zdroj nezapojit do přeměny strukturálně postižených krajů,“ uzavřela Lucie Podrápská z Inovačního centra Ústeckého kraje.

Součástí tvůrčí sítě jsou kromě ústeckého Hraničáře zatím například teplický prostor Zahálka, chomutovské spolky Kuprospěchu, Obnaženi a Ženský spolek, Zažít Roudnici jinak, Kinoklub Ostrov Litoměřice, kasárna st. Lucia Most, spolek Karschův dům v Kadani, mostecký divadelní Klub Školka, MY Litvínov z.s., děčínský Husův sbor, Místní akční skupina český sever z Varnsdorfu, Spolek přátel žatecké synagogy, Dokrajin, z. s. nebo lounský vydavatel Vladimír Drápal. Na přípravách se podílí taky fakulta umění  a designu, filozofická a sociálně ekonomická fakulta ústecké univerzity. 

Mirek Koranda