Rada města Roudnice nad Labem na svém prosincovém zasedání schválila nařízení stanovující vyšší poplatky za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích. Jedná se především o Karlovo a Husovo náměstí, ale také ulice Arnoštova, Varhanova, Řipská, Očkova, tedy s nimi bezprostřední sousedícími. První hodina parkování bude od 1. února tohoto roku ve všední dny (kromě svátků) mezi 7:00 a  17:00 stát stále spíše symbolických 10 Kč, každá další však již 50 Kč. Řidičům se tak dlouhodobé stání na těchto místech výrazně prodraží. Platbu bude možné provést prostřednictvím jednoho z nových parkovacích automatů nebo mobilního telefonu.

Osoby s trvalým pobytem nebo vlastnící nemovitost ve vymezené oblasti si mohou na Městském úřadu Roudnice nad Labem zakoupit parkovací známku. Její nejvýhodnější roční varianta přijde na 1 200 Kč. Nárok mají i podnikající fyzické a právnické osoby se sídlem či provozovnou v těchto místech. Poplatek je pro ně však trojnásobný.

Na základě dlouhodobých požadavků obyvatel Rvačova v ulici touto změnou od února vznikne vůbec první zóna pro rezidentní parkování. Dočasné stání bez známky tam tak již nebude možné, a  to ani za jednorázový poplatek. Označená vozidla přepravující zdravotně postižené, zásobování pouze pro dobu nezbytně nutnou, vozidla IZS a další s výjimkami vyplývajícími z platných právních předpisů jsou od placení i nadále osvobozena.

„Zavedení parkovací zóny na Rvačově je přímou reakcí na přání většiny tamějších obyvatel. Dlouho se nám ozývali jednotlivci a  poté, co se desítky lidí na veřejném setkání vyslovily pro její zavedení, vyšli jsme jim vstříc. Je pravdou, že počet automobilů dlouhodobě stojících v roudnickém historickém centru, zejména z pohledu rezidentů, pomalu přesahuje únosnou mez. Cílem zaváděných opatření však není umrtvit dění na náměstích, právě naopak. Předpokládám, že ti, kteří dosud vozidlo odstavovali na celý den, využijí některé z forem náhradní dopravy a uvolní tak místo těm, kteří se na náměstí zastaví na pár desítek minut. Hodina by měla být zcela dostačující nejen pro návštěvu úřadu či pošty, ale třeba i nákup. Byl bych rád, kdyby možnost snadnějšího zastavení přispěla k rychlejšímu vrácení života z velkých obchodů do provozoven místních živnostníků,“ vysvětlil důvody pro změnu místostarosta Jiří Řezníček.

Parkovací známky vydává Městská policie Roudnice nad Labem, jsou nepřenosné a  platí jen v oblastech, pro které byly vydány. Nezaručují také nárok na konkrétní parkovací místo v příslušné zóně/oblasti, pro kterou byla vydána. S možnostmi jejich pořízení a  úplným znění podmínek pro parkování v roudnickém centru se seznamte v sekci zón placeného stání na oficiálním webu města.

Jan Vancl, tiskový mluvčí