Zúčastní se jí autor výstavy Pavel Mára, renomovaný fotograf a pedagog, který je mimo jiné průkopníkem barevné umělecké fotografie, úvodní slovo pronese Jan Štíbr, ředitel pořádající Východočeské galerie v Litoměřicích, výstavu dále uvedou Jan Brodský, kurátor, a Radana Ulverová, autorka koncepce výstavy, která dokonale souzní s prostorem významné barokní památky.

Pavel Mára: Site specific. To je název výstavy jednoho z nejzajímavějších současných českých fotografů, instalované v kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích. Márovy umělecky i technicky brilantní fotografie vyzařují duchovní krásu lidských tváří a těl, kterou nesmaže ani ubíhající čas, a dokonale tak souzní s prostorem významné barokní památky. Vystavené fotografie pocházejí z několika autorových cyklů z let 1991 až 2019, některé snímky tu však uvidíme poprvé. Výstava uspořádaná Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích zde začíná 10. června a potrvá až do 16. srpna 2020.

„Ústředním tématem výstavy je lidská intimita, ale také krása, bolest, život a smrt. Vždy jsem chtěl, aby fotografie odrážela současně vnější i vnitřní, hmotné i duchovní, temné i vyzařující,“ říká Pavel Mára, mimo jiné docent Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Slezské univerzity v Opavě.

Jana Bryndová, Magdalena Bičíková