Žáci měli radost už jen z pracovních rukavic a pytlů, které dostali od Spolku Ukliďme Česko. Při samotném úklidu si užili spoustu legrace a soutěžili o to, kdo bude mít dříve pytel plný odpadků. V průběhu dopoledne pytle vysypávali do směsného odpadu, neboť by pytle opravdu naplnili za hodinu úklidu.

Domluva také proběhla s technickými službami Lovosic. Naplněné pytle odvážely na sběrný dvůr. Kolik se uklidilo na váhu, to zjištěno nemáme, ale bylo toho opravdu hodně.

Úklidové akce v povodí řeky Ohře
Při jarních úklidových akcích u Ohře se podařilo sesbírat téměř 40 tun odpadu

Žáci se do úklidu pustili s vervou a nás pedagogy tím velmi mile překvapili. Za to si žáci zasloužili třeba nanuka nebo nějakou jinou sladkost, kterou dostali od svých paní učitelek. Nejmladší školáci dokonce dostali i diplom Ukliďme Česko.

Běžně kolem odpadků chodíme a ne vždy si jich všímáme. Tato akce pomohla žákům v tom, aby si uvědomili, jak mnoho odpadků nejenom generujeme, ale také pohazujeme volně kolem sebe.

V příštím roce se určitě zase zapojíme do této prima akce.

Jana Kašparová
ZŠ Všehrdova, Lovosice