Nynějšího polokulatého výročí se bohužel Karel nedožil, ale vzpomínka na něho navždy zůstane. Výstup bude od této doby Memoriálem Karla Pouchy.

Tentokrát se nám nebe přímo otevřelo, byl krásný zimní slunný den a ten přilákal na tisíc jedno sto poutníků snad všeho věku. Nejmladší seděly v sedačkách na zádech tatínků, zřejmě nejstarší účastník byl náš turista, pětadevadesátiletý Jindra Prokopius.

Pro účastníky jsme měli připraveny takzvané Novoročenky, krásné samolepky a i malé občerstvení. Terén byl schůdný, viditelnost dobrá, nálada výborná. Letošní ročník byl zařazen jako VIP akce v celostátním Kalendáři akcí pro oblast Ústeckého kraje a určitě byl důstojným letošním výstupem, který si toto vyznamenání plně zasloužil.

Jana Wünschová