"Ve středu 25. ledna  došlo k otevření posledních kasiček a již je znám jejich konečný obnos: 646 750 korun. Pokud k tomu přičteme i bezhotovostní platby, aktuální výsledek je k dnešnímu dni 659 350 korun,“ oznamuje Veronika Krištofová, koordinátorka Tříkrálové sbírky litoměřické diecéze. „Obsah pokladniček v loňském roce byl ve výši 502 988 korun, po započítání bezhotovostních plateb byl celkový výtěžek 525 371 korun. Rozdíl oproti loňsku je tedy více než 130 000 korun ,“ dodává Krištofová.

„Výsledek letošní Tříkrálové sbírky nás velmi mile překvapil. Vážíme si toho, že nám dárci zachovali přízeň i v této, pro mnohé nelehké, době. Jen díky těmto darům můžeme skutečně pomáhat těm, kteří to nejvíce potřebují: seniorům, nemocným, handicapovaným, rodinám v těžké životní situaci apod.“, s vděčností říká ředitelka Diecézní charity Litoměřice Karolína Wankovská.

V Litoměřicích probíhají taneční kurzy pro mládež a dospělé.
FOTO: Litoměřice tančí. Kurzy pro mládež a dospělé baví obě generace

„Děkujeme všem, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojili, zejména dobrovolníkům, koledníkům, starostům, základním školám a především dárcům, kteří mají doslova srdce na dlani,“ děkuje tisková mluvčí Diecézní charity Litoměřice Eva Hadašová. 

Ačkoli tři krále v ulicích už nepotkáte, Tříkrálovou sbírku je možné podpořit až do 30. 4. 2023 prostřednictvím Online koledy na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz.

Některé Charity v litoměřické diecézi na otevření kasiček stále čekají. Konečný výsledek za celou diecézi tak ještě není znám. „Zbývá nám rozpečetit 197 pokladniček z 1013 zapečetěných. Pokud do vykoledované částky započítáme i bezhotovostní platby, je k dnešnímu dni výtěžek v naší diecézi ve výši 3 012 774 korun. Loni se v celé litoměřické diecézi podařilo vykoledovat 3 095 988 korun,“ upřesňuje Hadašová. (mm)

Památník Terezín vyhlašuje další ročník literární a výtvarné soutěže.
Proč lidé věří popíračům holokaustu? Památník Terezín vyhlásil výtvarnou soutěž