V době distanční výuky v rámci prvouky často hovořili o důležitosti charitativní činnosti. Aby nezůstalo jen u slov, připravila vloni během 1. lockdownu celá škola ve spolupráci s rodiči velikonoční překvapení pro Hospic sv. Štěpána a Domov U Trati. V pátek ráno celá třída vyběhla od hospice na 3 km trať. U letního kina děti načerpaly síly a vydaly se zpět. V cíli je uvítaly sestřičky, které předaly dětem diplomy a sladkou odměnu. Na rozloučenou žáci klientům hospicu zazpívali Korohymnu 3.A . Cestou zpět do školy si ještě zasoutěžili v rámci akce „Školy pro hospic“ se zdravotním klaunem.

Šárka Podpěrová a Denisa Doubravová