Nyní se k této přírodní katastrofě přidal ještě člověk, který se rozhodl vytěžit staleté listnáče v blízkosti dálničního mostu u řeky Ohře v lokalitě zvané "Vyhnáň". A i když je snad možná v souvislosti s těžebním plánem vše v pořádku, napadá mě myšlenka - neměli bychom (my lidé) tyto malinké ostrůvky života, které nám zde zbyly ušetřit právě z výše jmenovaných důvodů? Vždyť tento krátkodobý ekonomický efekt nemůže nahradit a ničím vyvážit obrovský význam těchto statných stromů.

Tyto stromy zde plnily nejen funkci samotného lesa, ale rovněž a především zde působily jako přirozený filtr unikajících škodlivin vyprodukovaných automobily z přilehlé dálnice, ale též jako přirozená protihluková bariéra. Tato zelená bariéra obzvlášť v době vegetace působila velice blahodárně na své okolí, okolí a prostředí, které je velice hojně využíváno námi lidmi k odpočinku a rekreaci. Vazby na vše živé, co se týče ochrany přírody není třeba jistě ani zmiňovat a rád jen v krátkosti chci připomenout. V dutých stromech zde nachází útočiště celá řada ptáků včetně netopýrů, veverek či brouků, v nízkých podrostech zase spárkatá zvěř a ostatní drobní pěvci.

Pokud se opravdu nad tím vším obyčejný člověk, který vidí tuto paseku cca 30 až 50 metrů širokou a bezmála 300 metrů dlouhou zamyslí, nemůže rozhodně přijmout žádnou obhajobu tohoto činu. Obzvláště i tu, že jeden z chatařů si prý stěžoval na nebezpečí, které jeho "chatičce" hrozí prostřednictvím padajících větví z nakloněného blízkého stromu (tuto informaci jsem dostal od jednoho z majitelů chaty, který tím byl velice pobouřen a rozhořčen). Mě samotnému se to zdá jen těžko uvěřitelné a absurdní, ale lidé jsou různí.

Těžká technika, která zde byla použita k vytěžení dřeva narušila silně bylinné patro, místo kde v jarních měsících lze spatřit některé nádherné květiny, které jsou zde zastoupeny například dymnivkou, ladoňkou a třeba sasankou. Nyní zde bude převládat snad jen kopřiva či netýkavka.

Zamysleme se společně, nemělo by se v tomto směru začít něco měnit? Vždyť tyto stromy jsou živé organismy a rostly zde několik desítek či stovek let a během okamžiku zmizí. Ostatně tak jako zmizí člověk, který to vše zapříčinil a vymyslel. Argument, že dojde k obnově a vysazení lesa nového příliš neuspěje a je celkem lichý. Ono v dnešní době minimálních srážek a různých jiných vlivů respektive anomálií, které se čím dál tím více vyskytují a jen těžko je dokážeme minimalizovat, tak v této době není nic jednoduchého nový les založit a udržet jej při životě.

Naučná cedulka, kterou zde umístil myslivecký spolek ztrácí z popsaných důvodů celkem význam.

Co říci závěrem?
Snad jen, že pro nás, pro člověka, ale rovněž pro ostatní zvěř a živočichy nám les poskytuje plno pozitivní energie a při pobytu zde nám ji předává a to vše zcela zdarma a bez nároků na žádnou energii, snad jen abychom se o něj lépe starali a chápali jej. Měli bychom to mít stále na paměti, připomínat si a uvědomovat, abychom měli co předat našim dětem a vnoučatům.

Václav Šťástka

Sídlo nově otevřeného Centra duševního zdraví.
Naděje otevřela v Terezíně Centrum duševního zdraví