Terezín - místo, kde za druhé světové války umění tišilo bolest, dodávalo naději a v neutěšených podmínkách vznikala vrcholná díla internovaných česko-německých židovských skladatelů –, se od 15. do 18. srpna opět rozezní hudbou. Vedle aktivních účastníků Akademie mohou zkoušky, koncerty a přednášky navštívit i zájemci z řad veřejnosti. Program zahrnuje rovněž hudební workshopy pro žáky ZUŠ v Litoměřicích.

Všechny akce, včetně závěrečného koncertu v Jeruzalémské synagoze v Praze ve čtvrtek 18. srpna od 19 hodin, na kterém zazní v podání studentů Vysoké školy hudební a taneční v Kolíně nad Rýnem a členů Sboru Státní opery ve světové premiéře komorní úprava jazzového oratoria H.M.S. Royal Oaks Erwina Schulhoffa, jsou veřejnosti přístupné zdarma.

U příležitosti 80. výročí úmrtí skladatele Erwina Schulhoffa se centrálním tématem Hudební akademie Terezín 2022 stává nastudování jazzového oratoria H.M.S. Royal Oaks Erwina Schulhoffa v úpravě Franka Engela pro komorní obsazení. Skladbu nastudují studenti Vysoké školy hudební a taneční v Kolíně nad Rýnem ve spolupráci se členy Sboru Státní opery pod vedením prof. Wernera Dickela. 16. a 17. srpna proběhne v Magdeburské kasárně muzikologická konference Institutu terezínských skladatelů, která nabídne přednášky doktorandů Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tématem bude mimo jiné komorní dílo Gideona Kleina nebo nechvalně proslulý propagandistický snímek Theresienstadt. Speciálním hostem konference bude Yuval Shaked. Čtyřdenní setkání mladých umělců z Německa a České republiky uzavře koncert v Jeruzalémské synagoze v Praze ve čtvrtek 18. srpna od 19 hodin, na kterém bude ve světové premiéře provedena komorní verze jazzového oratoria H.M.S. Royal Oaks Erwina Schulhoffa. Zájemci z Terezína a okolí mají možnost navštívit veřejně přístupnou generální zkoušku ve středu 17. srpna od 17 hodin ve Wieserově domě v Terezíně. Kompletní program a praktické informace spojené s návštěvou Terezína a s akcemi 2. ročníku Hudební akademie Terezín jsou k dispozici zde.

Hudební akademie Terezín 2022 se koná ve spolupráci Opery Národního divadla a Státní opery, projektu Musica non grata a Institutu terezínských skladatelů za finanční podpory Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice. Dalšími partnery jsou: Masarykova univerzita, Město Terezín, Památník Terezín, Židovská obec v Praze, Nadační fond obětem holokaustu, Základní umělecká škola Litoměřice, Hochschule für Musik und Tanz Köln, EchoSpore, Deutsche Bank Stiftung a Stiftung Lichterfeld.

Projekt Musica non grata je organizován Operou Národního divadla a Státní operou za finanční podpory Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice. Soustředí se na uvádění děl skladatelů důležitých pro hudební život první Československé republiky, kteří byli

pronásledováni nacionálně-socialistickým režimem či jiným způsobem perzekvování z politických, rasových či genderových důvodů.