Terapeutické komunity poskytující službu pobytové léčby lidem s různými škodlivými závislostmi začaly v ČR vznikat až po pádu komunistického režimu. Jejich snahou bylo nabídnout lidem se závislostmi „lidskou“ alternativu léčby ve srovnání s tou v psychiatrických léčebnách, jež pro ně byla do roku 1989 jedinou možností a často byla založena na drilu a trestajícím přístupu.

Oproti tomu léčba v terapeutické komunitě probíhá v „rodinném prostředí“ malé skupiny do 15 klientů, staví na skupinové terapii a partnerském, netrestajícím a neodsuzujícím přístupu ke klientům.

Josef Radimecký
Závislí lidé? Složité osobnosti, ale kreativní, říká šéf léčebny v Mukařově

V říjnu 1993 otevřel adiktolog Josef Radimecký s kolegy terapeutickou komunitu v budově bývalé fary ve Verneřicích, kterou předtím zrenovovali. Radimecký k historii zařízení uvedl: „Název White Light (bílé světlo - v temnotě závislosti) jsem zvolil mimo jiné i proto, že v té době v ČR neexistovaly finanční mechanismy pro financování nestátních neziskových organizací provozujících podobné služby, a proto jsme v letech 1993 až 1996 poskytovali léčbu klientům ze Švýcarska a českým klientům až od roku 1997. Teprve později jsme zjistili, že šlo historicky teprve o druhou terapeutickou komunitu pro léčbu lidí se závislostmi v ČR.“

Českým klientům tedy poskytuje komunita pobytovou léčbu od roku 1997. Za tu dobu jejích odborných služeb využilo více než 900 klientů a 1 950 členů jejich rodin.

Terapeutická komunita White Light I v MukařověTerapeutická komunita White Light I v MukařověZdroj: se svolením White Light I

Průměrná délka léčby jednoho klienta se pohybuje kolem 6 až 8 měsíců. Jejím hlavním cílem je podpořit osobnostní růst klientů prostřednictvím pomoci při rozvoji jejich sociálních dovedností, nastavování změn životního stylu, překonávání traumat, hledání smyslu života či zlepšování vztahu s rodinou.

Nedílnou součástí léčby jsou i sport a zájmové aktivity, jejichž prostřednictvím se lidé se závislostmi učí smysluplně využívat svůj volný čas. I proto je součástí oslav 30. výročí vzniku terapeutické komunity White Light I takzvaná SporTKiáda, jež v sobě skrývá jak slovo „sport“, tak i zkratku „TK“, která se používá pro terapeutické komunity.

Mukařovská terapeutická  komunita White Light 1 se stará také o ženy alkoholičky a drogově závislé.
Zpověď závislé: Žebrala jsem, abych měla na víno. Teď od alkoholu odvykám

Jde o společné setkání klientů i pracovníků terapeutických komunit pro léčbu lidí se závislostmi z celé České republiky, které dlouhodobě spolupracují v Sekci terapeutických komunit Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS). Setkání s mottem „nejde o to,vyhrát, ale potkat se a zasportovat si“ se uskuteční od úterý 22. do čtvrtka 24. srpna v areálu a okolí Terapeutické komunity White Light I v Mukařově u Lovečkovic.

Hlavní sportovní den proběhne ve středu. Z 9 terapeutických komunit má na akci dorazit více než 120 lidí, klientů i pracovníků. Společně si zasportují, ale budou se i bavit – bez alkoholu a drog.

SporTKiádu finančně podpořily Nadace Divoké husy, Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS) a PROADIS (PROpojené ADIktologické Služby) – spolek 6 poskytovatelů adiktologických služeb z 6 krajů ČR, jehož je White Light I členem.

Josef Radimecký