Když společnost AŽD v roce 2016 koupila od státu Švestkovou dráhu, dala si za cíl nejenom obnovit každodenní provoz, ale také vytvořit z této regionální dráhy testovací polygon pro své stávající i vyvíjené technologie, včetně zprovoznění moderní digitální železnice.

„Tři roky jsme intenzivně vyvíjeli, investovali nemalé finanční prostředky a následně postupně instalovali technologie, které díky digitální komunikaci nyní tvoří inteligentní železnici 4.0. Tu nyní z pohledu bezpečnosti, spolehlivosti a dostupnosti ověřujeme v běžném zatížení pravidelné taktové dopravy v rámci linky U10 Litoměřice h. n. – Most,“ říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

V rámci inteligentní digitální železnice jsou provozovány všechny technologie z produkce společnosti AŽD v jejich nejmodernějších verzích. Celou trať řídí z technologického centra v Třebívlicích plně elektronické staniční zabezpečovací zařízení řady StationSWing ESA. Z něj jsou prostřednictvím distribuovaných řídicích objektových kontrolerů bezpečně ovládány všechny stanice a dopravny s venkovními prvky v kolejišti. Přejezdová zabezpečovací zařízení jsou vybavena inteligentními periferiemi a jsou dálkově ovládána centrálním řízením. Na konvenční technologie navazuje plně interoperabilní systém jednotného vlakového zabezpečovacího systému ETCS v úrovních L1 a L2 s automatickými přechody mezi oběma úrovněmi. Celá trať je pokryta rádiovým systémem GSM-R/GPRS a v úsecích určených pro testování autonomních vlaků bez strojvedoucích také LTE a bodovým Wi-Fi.

Všechny provozované systémy jsou dálkově řízeny z dispečerského centra v Lovosicích za dohledu diagnostického systému s centrálním dohledem z budovy ředitelství společnosti AŽD v Praze. Diagnostické informace jsou on-line dostupné z datových rozhraní systémů. Samozřejmostí je distribuce digitálně zpracovaných dopravních dat do informačních systémů pro cestující, inteligentních zastávek nebo do mobilních aplikací s přesnou polohou vlaků.

Technologický rozvoj Švestkové dráhy pokračuje integrací dalších systémů, jako například traťové části ATO over ETCS (Automatické vedení vlaku pod kontrolou ETCS) pracující s reálnými daty z provozu, liniového senzorického traťového dohledu využívajícího optická vlákna, autonomní diagnostiky venkovních prvků anebo komunikační jednotky kooperativního řízení C-ITS pro předávání informací o stavu přejezdových zabezpečovacích zařízení řidičům v jedoucích automobilech.

„Společnost AŽD se připravuje na první zahraniční instalaci systému inteligentní digitální železnice 4.0 v rámci naší nové maďarské zakázky na trati Szeged – Rözske, která je integrální součástí rozsáhlého železničního uzlu Szeged,“ uzavírá Zdeněk Chrdle.

Jiří Dlabaja - Vedoucí odboru komunikace AŽD Praha