Tito bývalí kolegové se letos sešli, aby oslavili 50. výročí vzniku svého útvaru, nazvaného Spojovací středisko. A protože útvar měl řadu „poboček“ po celém území bývalého Československa, přijeli do Litoměřic spolupracovníci z mnoha regionů České i Slovenské republiky.

Členové organizační skupiny připravili pro setkání zajímavý dopolední program s prezentacemi a předali účastníkům drobné upomínkové dárky, které jim budou zmíněné výročí připomínat. Odpoledne v sále hotelu už byly zapomenuty všechny dávné oficiality, nebyli zde žádní nadřízení a podřízení, místo služebního vykání kamarádské tykání a vzpomínky na léta služby.

Za 23 let od rozpuštění útvaru dámy zkrásněly, mladíci zmužněli, mnohým narostly vousy, jiným ubyly vlasy, zato nabyly pasy. A tak se po chvilce váhání objevovala v hlavě zapomenutá jména a setkání se pečetila sklenkou u baru. Každý měl potřebu něco povyprávět, a tak se v hluku sálu prosazovali v debatních kroužcích jenom ti nejasertivnější.

Momentky ze setkání zachytila řada amatérských fotografů, ale srovnat a vyfotit v sále celou dvousetčlennou skupinu tak, aby byli všichni vidět, bylo nad síly organizátorů. Ti však přesto na závěr sklidili od loučících se hostů chválu a dík za uspořádání, společně s přáním brzy podobnou akci zopakovat.

Jaroslav Malec