Při této spolupráci mají žáci naší školy možnost hostit jeden týden ve své rodině švýcarského žáka a následující rok odjet za ním a užít si tak pobyt plný nezapomenutelných zážitků. Žáci si v Alpnachu mohou prohlédnout školu, navštívit úžasná místa, jako například Luzern, Grindelwald či horu Pilatus s nejstrmější zubačkou na světě. Mají možnost plavit se lodí po Vierwaldstättském jezeře, pozorovat různou faunu a flóru místní oblasti a hlavně seznámit se s životem a kuchyní svých švýcarských hostitelů. A hlavně navázat přátelství, často i na celý život, za což jsme všichni nesmírně vděčni!

Tato skvělá příležitost dává žákům možnost poznávat nové země a kultury, rozvíjet jazykové dovednosti a zároveň učí porozumění a toleranci k odlišnostem, což jsou klíčové hodnoty v dnešní společnosti.

V litoměřické ZŠ U Stadionu přivítali přátele ze švýcarské školy v Alpnachu.V litoměřické ZŠ U Stadionu přivítali přátele ze švýcarské školy v Alpnachu.Zdroj: Milan Sluka

Letošní švýcarský tým čítal celkem 39 žáků a 9 pedagogů, kteří projevili zájem navštívit naše město a blízké okolí. Mnoho učitelů zavítalo do České republiky opakovaně a zářným příkladem je pan učitel Otti Küng, který se pobytů účastní již od roku 1994, neboť sám tento projekt inicioval. Obdivujeme jeho energii, lásku a píli, se kterou každou výměnu prožívá. Velmi si vážíme i ostatních švýcarských kolegů, kteří s námi na plánování a realizaci těchto výměnných pobytů spolupracují. Tato spolupráce přináší jak obohacení výuky, tak i sdílení pedagogických zkušeností.

Program pro naše švýcarské hosty byl opět velmi nabitý. Nechyběla tradiční návštěva Prahy, Malé pevnosti a Muzea ghetta v Terezíně, příjemná byla odpolední procházka rozkvetlou přírodou na hrad Helfenburk. Středeční výlet na Milešovku a hrad Sukoslav prověřil fyzickou kondici všech. Čtvrtek strávili žáci v přírodě, ve stínu Tiských stěn a Sněžníku. V podvečer se konala zahradní slavnost, při které jsme všichni společně oslavili naše třicetileté výročí a nechyběl ani slavnostní dort. Poslední den strávili švýcarští žáci ve škole. Připojili se k výuce a zúčastnili se mnoha netradičních sportovních disciplín, které si náramně užili.

V litoměřické ZŠ U Stadionu přivítali přátele ze švýcarské školy v Alpnachu.V litoměřické ZŠ U Stadionu přivítali přátele ze švýcarské školy v Alpnachu.Zdroj: Milan Sluka

Dojemné loučení se ani letos neobešlo bez slz, což je známkou toho, že děti tento projekt baví a že se těší, až svého nového kamaráda budou moci znovu vidět.

Třicetileté trvání výměnných pobytů mezi švýcarským Alpnachem a českými Litoměřicemi představuje vzácný příklad přátelství napříč hranicemi a pevně věříme, že tato skvělá tradice bude pokračovat i v dalších desetiletích.

Milan Sluka
ředitel ZŠ U Stadionu, Litoměřice