Ředitel školy Mgr. Miroslav Pokorný vzpomněl i významné milníky školy. Historie Vyšší odborné školy EKONOM je plná třiceti let úspěchů, kontinuálního rozvoje a neustálých inovací v oblasti školství. Od svého založení v roce 1991 až po současnou éru se stala významným centrem vzdělávání napříč širokou škálou věkových kategorií. Toho dosáhla díky svému unikátnímu přístupu, bohatému studijnímu spektru a úzké spolupráci s Ústeckým krajem a školskými institucemi.

Zrod školy sahá do roku 1991, kdy se zformovalo Občanské sdružení soukromých učitelů, jehož zakladatelem a stávajícím ředitelem je Mgr. Miroslav Pokorný. Doba po roce 1989 otevřela dveře pro vznik a růst soukromých škol i v Ústeckém kraji. Bohužel, mnoho z nich se potýkalo s nestabilitou. Vyšší odborná škola EKONOM však patří mezi ty, které vzkvétaly. Za tři desetiletí existence se stala ohniskem pro kvalitní vzdělání v oborech jako cestovní ruch, mezinárodní obchod, webový design, mediální výchova a technologie budoucnosti.

Unikátnost školy spočívá v komplexním přístupu, který umožňuje příchozím žákům z devátých tříd základních škol objevit různá specifika rozmanitých oborů a teprve následně se rozhodnout pro odbornou maturitu. Tímto způsobem škola přispěla k vzdělání více než 7 000 absolventů, kteří se stali úspěšnými pracovníky i studenty vysokých škol.

Ředitel Vyšší odborné školy, Obchodní akademie, Střední odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky EKONOM Miroslav Pokorný předává studentům vysvědčení.Ředitel Vyšší odborné školy, Obchodní akademie, Střední odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky EKONOM Miroslav Pokorný předává studentům vysvědčení.Zdroj: archiv školy

Díky pestré nabídce kurzů a partnerství s firmami v okolí mohou studenti získávat praktické i odborné dovednosti. Brány školy opouštějí také s uznávaným celoevropským certifikátem ICDL (dříve ECDL), průkazem pro pilotování dronů, E-občankou, Europassem a dalšími schopnostmi, které jim usnadňují vstup na pracovní trh i do vysokých škol.

Výuka na škole je inovativní a pokroková, je v ní plně využita digitalizace a moderní vzdělávací techniky. On-line výuka, pokrokové pomůcky, video-prezentace s výukou, filmy a elektronickou knihovnou plně přístupnou pro všechny. Studenty vyučují ověřovat fakta a plně používat získané informace v praxi.

FÉROVÉ HODNOCENÍ

Zásadním prvkem v moderní výuce je unikátní bodový systém hodnocení, který staví na spravedlivém hodnocení žáků. Body jsou převedeny na známku a vše vyhodnocuje počítač. Tím je hodnocení studentů plně férové. Škola vždy kladla důraz na 100 % úspěšnost při závěrečných maturitních a absolventských zkouškách, což považuje za ukazatel kvality a zodpovědnosti školního prostředí.

Rok 2004 představoval významný milník díky úspěšné spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Bylo zřízeno konzultační středisko zaměřené na veřejnou správu a regionální rozvoj, nabízející bakalářské i magisterské studium v kombinované formě. Toto středisko nyní funguje jako Centrum vzdělávání Litoměřice a nadále si uchovává svou popularitu. Spolupráce byla prohloubena v roce 2010 s vytvořením Virtuální univerzity třetího věku, která nabízí zajímavé studijní možnosti pro vděčné absolventy.

Vladimír Šuhájek tvoří litoměřická vína od roku 1966, nyní odchází na zasloužený odpočinek. Archivní foto
Sedmý ročník Otevřených sklepů nabídne nové vinařství i rozloučení s legendou

Nabídka školy se v průběhu let rozrostla, nyní zahrnuje vzdělávání pro všechny věkové skupiny od 4 do 99 let. Nejmladší studenti se věnují jazykovým kurzům, zatímco senioři mají příležitost zapojit se

do Univerzity třetího věku. Tímto škola aktivně podporuje celoživotní vzdělávání a účastní se projektů směřujících k regionálnímu rozvoji. Vyšší odborná škola EKONOM v Litoměřicích se stává také aktivním účastníkem společenského a kulturního dění. Zapojuje se do projektů jako Multikulturní svět škol Ústeckého kraje a aktivně se podílí na vývoji nových technologií a trendů ve výuce. S třicetiletou historií plnou úspěchů, inovací a společenského angažmá je Vyšší odborná škola EKONOM pevným pilířem vzdělávání v Litoměřicích s nadregionálním posláním. Její význam stále narůstá díky jedinečnému přístupu a schopnosti adaptace na potřeby moderní společnosti.

Za úspěch škola vděčí mnoha učitelům a bývalým studentům i přátelům a podporovatelům, což dokládá mimo jiné i fakt, že se k branám školy vrací absolventi a přivádí své děti ke studiu na škole EKONOM. V letošním roce škola poprvé za historii změní svého ředitele, nicméně nadále zůstane jejím zřizovatelem Mgr. M. Pokorný s manželkou Dájou. S odhodláním pokračovat ve svém úsilí o šíření znalostí bude škola i nové vedení nadále přispívat k rozvoji komunity, inovací a s důrazem na potřebnost a smysluplnost vzdělávání vyhlížet směrem do budoucnosti.

Helena Jůnová