Průběh soustředění popsal vedoucí soustředění Jaroslav Stehlík – předseda oddílu šermu Slavoje Litoměřice.

Kordisté Slavoje Litoměřice byli opět na Přimdě s dejvickým oddílem. Proč Přimda a jak hodnotíte spolupráci se Sokolem Dejvice?

Přimda nám poskytuje skvělé zázemí a v podstatě vše, co k přípravě potřebujeme. S Dejvicemi spolupracujeme řadu let. Jedná o pohodovou partu fajn lidí, s kterými velmi rádi trénujeme. Pro oba oddíly jsou společné tréninky velkým přínosem. Umožňují větší variabilitu šermířské přípravy. Bez kvalitního sparingu by bylo soustředění poloviční.

Vloni jste si pochvaloval využití ententulátoru v šermířské praxi. Jaké s ním byly zkušenosti letos?

Skutečně se loni hojně využíval a tak není divu, že si po výborných zkušenostech dejvický oddíl pořídil svůj. Je velmi platnou tréninkovou pomůckou zejména při venkovních trénincích. Letos nám však počasí moc nepřálo, takže skupinové lekce techniky a taktiky probíhaly většinou v tělocvičnách. Byli jsme nuceni improvizovat a potřebné vybavení připravovat na místě. Sehnat na Přimdě přechodové elektrody hliník sklo bylo pro naše techniky skutečnou výzvou.

Jaké bylo zaměření šermířské přípravy?

Obvykle se snažíme na každém soustředění vytyčit jednu či dvě akce, které chceme celý týden procvičovat. Letos nás čeká v září mistrovství republiky ve všech kategoriích a děti neměly zbraň téměř rok v ruce. Příprava tedy musela být komplexní. Se zaměřením na fyzickou a taktickou přípravu, správné vyhodnocování šermířských akcí a pilování techniky. Do přípravy jsme zapojili další trenéry. Využili jsme zkušeností fyzioterapeuta Michala Čupra s fyzickou přípravou. Pomocí vykulínu byla udržována pozornost. Trénink týmového „sparťanského“ ducha měl na starosti navrátilec levoruký šermíř Tomáš Drugda. Vítaným oživením pro všechny byla dvoudenní návštěva šermíře Leonida Křížka. Předvedl šermířskou školu bodákem a šavlí. Letošní soustředění bylo skutečně pestré.

Jak byste celkově zhodnotil šermířské soustředění na Přimdě?

Cíl soustředění byl splněn. Nad rámec plánovaných aktivit došlo k prohloubení vztahů mezi oddíly Slavoje a Dejvic. Nejen šerm, ale také osobní setkávání je pro socializaci mládeže důležité. Zejména v této postcovidové době. Užili jsme si tréninků a přimdská strašidla zase nás.

Závěrem musím poděkovat Ústeckému kraji za významnou pomoc při přípravě a realizaci soustředění. Dobrou připravenost mladých šermířů na novou sezónu máme také právě díky krajské podpoře. Díky dostatečnému množství kvalitních trenérů se nám podařilo naladit mladé kordisty na nadcházející závody. V přípravném seniorském turnaji O cenu Dejvic, který proběhl první víkend v září, se blýskly naše kadetské naděje. Karolína Kühnová vybojovala skvělé druhé místo. Věřím, že další úspěchy budou následovat.

Sportovní šerm TJ Slavoj Litoměřice