„Mezinárodní den seniorů jsme s našimi klienty oslavili podzimním grilováním. Opekli jsme si špekáčky a klobásky a užili venku krásné slunné odpoledne. K tomuto svátku jsme s klienty také připravili máslové sušenky, které ke kávě moc chutnaly. Velmi děkujeme dětem z litoměřických organizací a z naší dětské skupiny Kréta za přáníčka, kterými chtěly potěšit seniory alespoň na dálku,“ sdělila Eliška Svojšová, DiS., ředitelka SeniorCentra Terezín.

Do oslav Mezinárodního dne seniorů se zapojil Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice, dětská skupina Želvička, Hennlich Baby Club, Domov pro matky s dětmi Diakonie, Mateřská škola srdíčko a Azylový dům Naděje. „Děti z Mateřské školy Srdíčko si připravily vystoupení, kdy prostřednictvím kamery mohly s ohledem na současnou epidemiologickou situaci alespoň na dálku pozdravit seniory, pro které jsou přáníčka určená,“ uvedla Bohdana Dojčinovičová z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu v Litoměřicích. Podnětem byla celonárodní kampaň Ministerstva práce a sociálních věcí „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“, konkrétně akce „Děti malují seniorům k svátku“.

Vzhledem ke stárnutí české populace je proměna věkové struktury obyvatelstva velkou výzvou pro celou společnost, proto v rámci projektu MPSV „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“ vznikla tato důležitá mezigenerační iniciativa. Jejím cílem je ukázat, že mezi seniory a dětmi předškolního věku existuje sounáležitost a že se tyto odlišné věkové skupiny se mohou vzájemně obohatit a dělat radost.

Kateřina Třísková

Zdroj: Vimeo