Výstava probíhala v prostorách zámeckého parku, kde jsou v místním skleníku pro klub vyhovující podmínky pro vystavování. Dámy obdivovaly jak místní zámecký park s krásnou fontánou, tak i volně pohybující se zámecké pávy. Největší radost a zážitek měly z výstavy kaktusů a hezky udržovaného skleníku. Při příchodu do skleníku nevěděly, kam dříve se podívat. Z rozličných tvarů, velikostí i barev nádherně rozkvetlých kaktusů, a i sukulentů,přecházel zrak. Seniorky se díky výkladu dověděly mnoho informací o klubu, o pěstování kaktusů a sukulentů, nebo i o zvláštnostech roubování.

Dověděly se také, že pro tento klub je pořádání výstav důležité a zásadní. Finance získané pořádáním výstav slouží na provozklubu, nájmy prostor, či na nákup pomůcek. Jelikož se dámy do rozhovoru s pěstiteli aktivně zapojily, pořadatelé výstavy byli tak hodní, že jedna z největších obdivovatelek dostala na památku kaktus zdarma. Byla velmi nadšená a dojatá zároveň. Aby klub i přes tento dar podpořily, další kaktusy si ještě po prohlídce dokoupily. Jelikož bylo nádherné, slunečné počasí, seniorky se šly po výstavě občerstvit do nedaleké kavárny.

Objednaly si kávu se zákuskema sklenici vynikající domácí citronády. Toto výtečné občerstvení přišlo všem dámám vhod a k chuti. Moc si pochutnaly. Poté se vrátily zpět do domova a po cestě diskutovaly o krásně stráveném dni a zážitcích spojených s touto výstavou.

Michaela Hrnčířová
Domov důchodců Čížkovice