V aktuální výzvě Sázíme budoucnost lidé navíc mohou poprvé získat podporu také na odborný dohled, následnou péči i na drobná opatření na podporu biodiverzity, jako jsou berličky pro dravce. Nově se mohou hlásit uchazeči s projekty nejen ve volné krajině, ale i na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, jako jsou okrajové části obcí a měst. Jak peníze získat shrnuje web www.nadacepartnerstvi.cz.

„K navýšení grantového stropu, který zvedáme o deset tisíc korun na projekt, i rozšíření podpory na následnou péči nebo odborný dohled, nás vedly připomínky z terénu. Ty se nám podařilo sesbírat během výročního setkání partnerů iniciativy Sázíme budoucnost v Brně. Věříme, že nová pravidla pomohou lidem s jejich výsadbami ve stále náročnějších podmínkách a stanou se inspirací i pro další programy,“ shrnuje Miroslav Kundrata z Nadace Partnerství.

Sport v Labe aréně.
Labe aréna ve Štětí patřila netradičním sportům

Finance na následnou péči získají kvalitně připravené projekty, u kterých po třech letech přežije nejméně 85 % stromů nebo ty, u nichž žadatel doloží, že k vyššímu úhynu došlo navzdory poskytnutí přiměřené péče. Stromy mají v posledních letech ztížené podmínky především kvůli suchu nebo přemnoženým hlodavcům a zvěři. Proto je kvalitní následná péče, stejně jako profesionálně odvedená výsadba, čím dál více klíčová. 

Grant ve výši 10 až 40 tisíc korun lze dále využít ke koupi a dopravě sazenic stromů a keřů, kůlů nebo ochranného pletiva. Podmínkou grantu je také zapojení dobrovolníků do přípravy výsadby nebo samotného sázení.

Pravidelnou grantovou podporu na stromové výsadby uděluje Nadace Partnerství již od roku 2004. „Díky iniciativě Sázíme budoucnost se nám daří vzbuzovat stále větší zájem veřejnosti o kvalitní výsadby. Novým grantovým programem – spolu s dalšími výzvami od Státního fondu životního prostředí a dalších nadací, které se právě otevírají – chceme letos společně podpořit další komunity a k současnému půl milionu registrovaných stromů přidat nejméně další milion,“ slibuje si Miroslav Kundrata. Projekty lze podávat až do konce července na webu Nadace Partnerství.

David Kopecký

Adepti myslivosti.
Adepti v Litoměřicích složili zkoušky z myslivosti. Nejlepší byla Březinová