Území, na kterém se zámek nachází, bylo poprvé výrazněji osídleno v ranném středověku. Bylo zde hradiště, na jehož místě ve třináctém století vyrostl gotický hrad. Ve druhé polovině šestnáctého století nechali páníiz Bünau starý hrad přestavět na pohledný renesanční zámek. O sto let později jej nový majitel, rod Thun-Hohensteinů, opět přestavěl. Tentokrát do barokního a klasicistního slohu. 

Ačkoliv zámek procházel rekonstrukcemi, nebylo jeho jádro přestavbami dotčeno. Na první pohled vás zaujme Dlouhá jízda, tedy 270 metrů dlouhá a devět metrů široká ulice sevřená sedm metrů vysokými zdmi zdobenými slepými arkádami. Dokončena byla v roce 1672, kdy se stala hlavní přístupovou cestou, která spojovala zámek s městem. Vstupuje se do ní pilastry zdobenou Dolní bránou se dvěma průjezdy. Zámek je obklopen Severními a Jižními zahradami. 

V současné době patří děčínský zámek mezi turisty vyhledávané cíle ve městě. Procházet se můžete upravenými zahradami v těsné blízkosti zámku. Ovšem pozor, vzhledem k členitosti terénu je zde celá řada schodů a stoupání. Pokud na zámek zavítáte, můžete zde absolvovat zajímavý program.

Kromě prohlídkových okruhů si můžete prohlédnout výstavu obrazů „Skupina 96 Děčín". Pokud máte rádi dobrodružství, můžete zde absolvovat únikovou hru, která nabízí jedinečnou historickou atmosféru. Na tuto hru je nutná rezervace předem, můžete ji udělat na webu zámku.

Lenka Prošková