Říp, o.p.s. ve spolupráci s Povodím Labe, s.p. a městem Roudnice nad Labem připravily besedu s pamětníky spojenou s výstavou fotografií, doplněnou o projekci a další informační materiály. Slavnostní komentovaná vernisáž s odborníky z Povodí Labe proběhne 15. srpna od 17 hodin v Informačním a dopravním centru Podřipska. Vernisáž zahájí pan starosta Roudnice nad Labem František Padělek.

Povodně vyfocené z Lovoše.
FOTO: Z toho až mrazí. Takto vzpomínají na ničivé povodně 2002 čtenáři Deníku

Předá slovo Vladimírovi Urbanovi, který byl v roce 2002 místostarostou města a přímo se účastnil řízení akcí právě z pohledu města. Poté Petr Plessney, technicko-provozní náměstek Povodí Labe, závod Roudnice nad Labem, přednese odborné informace k situaci v roce 2002, opatření budované do roku 2013 a jejich vliv na tehdejší povodně. Samozřejmě nahlédne i na problematiku současné situace a aktuálního stavu protipovodňové ochrany.

Drobné občerstvení bude zajištěno.