Také i my rodiče žáků ZŠ Lingua Universal v Litoměřicích bychom rádi poděkovali celému učitelskému sboru pod vedením paní ředitelky Blanky Ježkové za skvěle odvedenou práci a za podporu, v době, kdy takřka ze dne na den škola zajistila online vyučování pro žáky a tím tak usnadnila práci nám rodičům.

Výuka probíhala už v březnu každý den online přes Skype a v říjnu pak přes webový portál Teams. Škola měla k dispozici i výpočetní techniku k zapůjčení, aby se všichni mohli online výuky zůčastnit a dále pak zajištovala technickou podporu. Rodiče mohli kdykoliv zavolat s jakýmkoliv problémem a prodiskutovat ho s paní ředitelkou nebo s vyučujícími, kteří se velmi ochotně a trpělivě snažili pomoci problémy vyřešit. Osobně si myslím, že učitelé věnovali spoustu času s přípravami před každou online výukovou hodinou, která je úplně jiná než hodina ve škole.

Všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu online výuky a všeho, co bylo pro to nezbytné, patří velké poděkování touto cestou a už nyní se těšíme na dobu, kdy to bude možné osobně.

S úctou rodiče