Druhý zářijový víkend proběhl v Lovosicích házenkářský festival, který jsme tradičně podpořili tím, že házenkáři z různých koutů naší země i ciziny mohli nocovat ve škole.

Proto v pondělí 11. září škola zůstala pro žáky uzavřená, aby se mohla uklidit, a všechny děti si vyšláply na vycházky a výlety v rámci tradičního projektu Poznáváme České středohoří. Počasí výletníkům přálo víc než dost, ale přesto si to všichni užili.

Projektový den na ZŠ Všehrdova LovosiceProjektový den na ZŠ Všehrdova LovosiceZdroj: Martina Provinská

Zajímá vás, jaká místa našeho krásného kraje děti navštívily? Třída 1.A navštívila Opárno, druzí prvňáčci si vyšlápli pod lovosickou dominantu Lovoš. Také druhé ročníky vyrazily každý jinam, třída 2.A na Dobraj a 2.B ke Dvěma lípám. Třeťáci jeli do Radejčína. Třída 4.A šla na vycházku spojenou s land art tématem léto. Děti ze 4.B si vyšláply na Radobýl. Třída 4.C a obě 5. třídy zdolaly Lovoš.

Během vycházek a výletů si děti povídaly o rostlinách a stromech, které viděly, hrály různé hry a sbíraly přírodniny.

Během tohoto školního roku žáky čeká ještě několik dalších projektových dnů, tradiční akce školy a soutěže jak sportovní, tak vědomostní. Ale nyní je třeba zabrat a pilně se učit, aby se mohla splnit vize naší školy: „připravit žáky pro život takovým způsobem, aby byli úspěšní“.

Martina Provinská