Pondělí 27.9. 2021 jsme na naší školezasvětili projektovému a tematickému vyučování. Učitelé připravilipro jednotlivé ročníky pestrou nabídku přírodovědných, dějepisných, sportovních, výtvarných, dramatizačních a jazykových aktivit, z nichž si žáci mohli vybrat dle svého zájmu. Velmi úspěšné bylo tematické vyučování zaměřené na pokusy a bádání.  Žáci si tak mohli vyzkoušet pokusy s oxidem uhličitým, vodou, bublifukem, prskavkami nebo přírodním indikátorem.

Nahlédli do tajů antiky, měli šanci odhalit zapomenuté zvyky, zdramatizovat svatováclavskou legendu či upéct posvícenské koláče. Někteří objevovali krásu roudnických pamětihodností za pomoci aplikace actionbound. Jiní se ponořili do hlubin fyzikálních výpočtů, zjišťovali hranice svých smyslů či zkoumali vodu. Kdo se chtěl výtvarně vyřádit, vybral si dílny s názvem Šachy-hra královská či využil rozmanitosti podzimu k aktivitám land art.

A kdo se chtěl zdokonalitv cizích jazycích, měl možnost popustit uzdu fantazie při tvorbě komiksu nejen v angličtině, seznámit se s anglicky mluvícími zeměmi nebo nahlédnout do Německa „pod lupou“.

Tento den si užili žáci i pedagogové, pro něž byly rozzářené dětské oči velkou odměnou.  Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme, byl to zážitkový den.

Olga Maťáková, Gabriela Škrabalová